Hypotheekrenteaftrek(bij verkoop) eigen woning na (echt-)scheiding

24 maandstermijn? Hoe zit dat eigenlijk?

Er spelen een aantal factoren rondom de hypotheekrenteaftrek waar je rekening mee mag houden tijdens en na het (echt-)scheidingproces.

Scheiden en je hypotheek

Het kan voor betrokken partijen wenselijk zijn, bijvoorbeeld in het belang van de kinderen dat een van de partijen voorlopig in de eigen woning blijft wonen. De woningmarkt is nog van dienaard dat vaak voor deze oplossing gekozen. De aansprakelijkheid van de hypothecaire geldlening blijft voorlopig nog op naam van de partners staan.

De rente voor de hypotheek, die partners aan de hypotheekverstrekker voldoen, is fiscaal aftrekbaar. De belasting betaalt een deel van de hypotheekrente mee.

Vaak wordt gedacht dat de datum waarop de (echt)scheiding wordt ingeschreven in de Registers van de Burgerlijke Stand, de datum is waarop de 24 maanden hypotheekrenteaftrek ingaan. De hypotheekrente is namelijk niet onbeperkt aftrekbaar nadat een scheiding heeft plaatsgevonden of gaat plaatsvinden.

Hoe gaat dit na scheiding eigenlijk verder?

Scheidingsregeling

Een van partijen woont niet meer in de echtelijke woning, maar is nog steeds 50% eigenaar van de woning, en mag gedurende 24 maanden gebruik maken om zijn deel van de hypotheekrente fiscaal in mindering te brengen van zijn belastbare inkomen. Deze termijn gaat in op het moment dat hij of zij is ingeschreven op zijn nieuwe woonadres.

Voorbeeld

Menno is vanaf 01 september 2017 ingeschreven op zijn nieuwe woonadres en heeft samen met Anita een eigen woning. De hypotheekrente mag hij , tot 31 augustus 2019, volledig in aftrek brengen van het belastbaar inkomen in Box I.

Na 31 augustus 2019 vervalt de hypotheekrenteaftrek voor Menno. De aftrek blijft voor Anita van kracht. Zij woont immers nog in de eigen woning. 50% van de hypotheekrente is niet aftrekbaar. Dit geeft voor beiden een lastenverhoging.

 Gratis Informatiegesprek

Wil je meer weten over wat wij kunnen betekenen op basis van jullie persoonlijke situatie? Bel 085 888 6 333 of vul het formulier in en maak een afspraak voor een gratis informatiegesprek.