Indexering van de partner- en kinderalimentatie

Hoe werkt het eigenlijk?

Een ieder die betrokken is of is geweest bij een echtscheiding heeft op de een of ander manier te maken gehad met de jaarlijkse indexering van de partner- en / of de kinderalimentatie.

Scheiden en je hypotheek

Indexering

In het convenant, vaststellingsovereenkomst en/of beschikking van de Rechtbank wordt vaak  het volgende artikel opgenomen:

“Deze alimentatie zal zijn onderworpen aan de wettelijke indexering als bedoeld in artikel1:402a BW, voor het eerst per 1 januari 2018 (of ander genoemd kalenderjaar)”.

De Wet

In het artikel 1:402a BW staat de uitleg hoe de indexatie wordt vastgesteld. Elk jaar wordt, door het Ministerie van Justitie, op 30 september het indexcijfer voor de alimentatie bepaalt op basis van het indexcijfer van de lonen.

De wet heeft de intentie om de koopkracht van de alimentatiegerechtigde (ontvanger) te behouden.

Het Ministerie van Justitie maakt het indexcijfer in de Staatscourant bekend gemaakt. (meestal in de eerste week november)

Ingangsdatum

De index gaat in op 1 januari volgend op de publicatie in november.

 Gratis Informatiegesprek

Wil je meer weten over wat wij kunnen betekenen op basis van jullie persoonlijke situatie? Bel 085 888 6 333 of vul het formulier in en maak een afspraak voor een gratis informatiegesprek.